VIII Zawody Sądeckiego Karp Klubu

[supsystic-gallery id=’5′ position=’center’]

ZAPISY DO 20.09.2016 POD NUMEREM TELEFONU: 602-762-512

WPISOWE: 300 zł (od drużyny) PŁATNE DO 25.09.2016 NA NR KONTA 18 1050 1722 1000 0090 9536 1177

REGULAMIN ZAWODÓW

1.ZAWODY ROZGRYWANE SĄ KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ.NA STANOWISKACH DWUOSOBOWYCH,NA ŻYWEJ RYBIE I ZGODNIE Z ZASADĄ ‘NO KILL’.

 2.ŁOWIENIE DOZWOLONE JEST WYŁĄCZNIE NA GRUNTOWE ZESTAWY KARPIOWE.ZAKAZUJE SIĘ STOSOWANIE METODY SPŁAWIKOWEJ,DRGAJĄCEJ SZCZYTÓWKI I POZOSTAŁYCH METOD POŁOWU ORAZ ŁOWIENIA NA PRZYNĘTY ZWIERZĘCE,W TYM TAKŻE NĘCENIA NIMI.

3.PREMIOWANE MIEJSCA TO 1/2/3 ,ORAZ ZA NAJWIĘKSZĄ RYBĘ I  NAJMNIEJSZĄ I NAGRODA NIESPODZIANKA DLA ŁOWCY 5 NAJWIĘKSZYCH RYB.                                                                                                                                                    

4.RYBAMI ZALICZANYMI DO KLASYFIKACJI PUNKTOWEJ SĄ :KARP I AMUR oraz TOŁPYGA O MASIE OD 3 KG WAŻENI RYB ODBYWA SIĘ PRZEZ KOLEGÓW Z SĄSIEDNICH STANOWISK. WAGĘ RYB NALEŻY WPISAĆ W KARCIE POŁOWU WRAZ Z PODPISEM OSOBY WAŻĄCEJ. AMUR WINIEN BYĆ NATYCHMIAST ZWAŻONY I WYPUSZCZONY.DO CZASU PRZYBYCIA OSOBY WAŻĄCEJ RYBA MA BYĆ PRZECHOWYWANA W WORKU KARPIOWYM

5.RYBY PO ZWAŻENIU ZOSTAJĄ Z NAJWIĘKSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ NATYCHMIAST WYPUSZCZONE DO WODY.   

 6.DOPUSZCZA SIĘ PŁYWANIA ŚRODKAMI PŁYWAJĄCYMI CAŁĄ DOBĘ. PODCZAS WYPŁYWANIA ŚRODKAMI PŁYWAJĄCYMI PROSIMY O KORZYSTANIE Z KAPOKÓW [ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA KAPOKÓW] ORAZ ZACHOWANIE NALEŻYTEJ OSTROŻNOŚCI PODCZAS WYPŁYWANIA.

7.KAŻDA Z DRUŻYN MOŻE W OBRĘBIE SWOJEGO ŁOWISKA USTAWIĆ MAKSYMALNIE 3 MARKERY.

8.KAŻDY Z ZAWODNIKÓW MOŻE ŁOWIĆ TYLKO NA 2 WĘDKI.

9.PODCZAS PODBIERANIA I ODHACZANIA RYBY NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ.DRUŻYNA MUSI POSIADAĆ PODBIERAK ORAZ MATĘ.

10.RYBA HOLOWANA KTÓRA WPŁYNIE W ZESTAW DRUŻYNY OBOK MOŻE NIE ZOSTAĆ ZALICZONA DO KLASYFIKACJI PRZEZ ORGANIZATORA PO PROTEŚCIE DRUŻYNY KTÓREJ RYBA POPLĄTAŁA ZESTAWY.JEDNAK STARAMY SIĘ ŁOWIĆ ZGODNIE ZASADAMI FAIR PLAY.

11.RYBA HOLOWANA PRZED SYGNAŁEM KOŃCZĄCYM ZAWODY MUSI TRAFIĆ NA MATĘ KARPIOWĄ PRZED UPŁYWEM 15 MINUT OD SYGNAŁU KOŃCZĄCEGO ZAWODY.       

12.ZAWODY WYGRYWA DRUŻYNA, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ WAGĘ ZŁOWIONYCH RYB.LICZĄ SIĘ TRZY NAJWIĘKSZE RYBY KAŻDEGO Z ZAWODNIKÓW, W PRZYPADKU UZYSKANIA PRZEZ INNĄ DRUŻYNĘ IDENTYCZNEGO WYNIKU ZADECYDUJE ILOŚĆ ZŁOWIONYCH RYB, A JEŚLI TO NIE PRZESĄDZI O WYNIKU BRANA BĘDZIE POD UWAGĘ NAJWIĘKSZA RYBA ZŁOWIONA PRZEZ DRUŻYNĘ.

13.PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW NA STANOWISKU MUSI BYĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN Z ZAWODNIKÓW. GDY OBAJ ZAWODNICY CHCĄ OPUŚCIĆ STANOWISKO NALEŻY WYCIĄGNĄĆ WSZYSTKIE CZTERY ZESTAWY Z WODY.

14.W PRZYPADKU NIEPOROZUMIENIA POMIĘDZY DRUŻYNAMI, NALEŻY ZGŁOSIĆ TEN FAKT ORGANIZATOROM, KTÓRZY SPÓR ROZSTRZYGNĄ.

15.OSOBY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ ZACHOWUJĄCE SIĘ W SPOSÓB NIE KOLEŻEŃSKI ZOSTANĄ USUNIĘTE Z ZAWODÓW.                

16.WPŁATA WPISOWEGO OZNACZA AKCEPTACJE REGULAMINU.

17.ORGANIZATOR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI I ZDARZENIA PODCZAS TRWANIA ZAWODÓW.

HARMONOGRAM                                                                                                                                                                                                                                                               ŚRODA 5.10.2016

Godzina 16.00-17.00- REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I LOSOWANIE STANOWISK

GODZINA 17.00 –Zajmowanie stanowisk

GODZINA 17.30-Spotkanie towarzyskie poczęstunek 

CZWARTEK 6.10.2015

Godzina 7.00 rozpoczęcie zawodów

PIĄTEK-SOBOTA-Zawody

NIEDZIELA 11.00 – ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

12.00 PODSUMOWANIE ZAWODÓW ,ROZDANIE PUCHARÓW.

                               LISTA STARTOWA

1.Jacek Mamala – Jan Baziak  ================ Wpłata

2.Krzysztof Luberda + Krzysztof Zdrojewski =========Wpłata

3.Robert Kubicz – Janusz Skupień ============Wpłata

4.Przemysław Walczyk – Partner ==========Wpłata

5.Paweł Porada -Andrzej Cisek ========== Wpłata

6.Paweł Batko – Wojciech Wąs  ==============Wpłata

7.Mirosław Leszczyński – Krzysztof Słotwiński  ============ Wpłata

8.Famuła Przemysław -Nowak Kamil  ==========Wpłata

9.Jerzy Staśto – Krzysztof Romanski  =========Wpłata

10.Sławomir Jeżak – Marcin Marczyk  =========Wpłata

11.Krzysztof Janik – Jerzy Szczurek  ========Wpłata

12.Grzegorz Ordon – Grzegorz Trembecki ======== Wpłata

13.Krzysztof Mikrut -Janusz Krupa=============== Wpłata

14 Piotr Niedżwiedż  – Piotr Myśliwiec=========Wpłata

15.Darek Wożniak – Piotr Jarecki ===========Wpłata

16.Marek Krupa  – Piotr Krupa============Wpłata

17.Małgorzata Gąsienica-Mitana – Krzysztof Gąsienica-Mitana =========Wpłata

 Lista rezerwowa

1.Rafał Kika- Michał Frycz.

2.Mateusz Stafanik – Partner

3.Marcin Górski – Wacław Kowalski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *