Lipiec

Lipiec

Wpłata zaliczki za rezerwację 50% kwoty do 7dni
Nr konta do wpłat za rezerwację 31 1140 2004 0000 3402 3151 3292
w tytule przelewu Nazwisko, stanowisko oraz data zasiadki


Związku zakazem przejazdu przez działkę prywatną na stanowiska od 11 --14 wszystkie rezerwacje tylko telefonicznie tych stanowisk
Dzień miesiąca St.2St.3St.4St.5St.6St.7St.8St.9St.10St.11St.12St.13St.14St.15
1.07R.S XR.S XR.S XS,S Za 50 S,S ZaS,S ZaS,S Zaw
2.07SKKR.S XR.S XR.S Xw
3.07SKKR.S XR.S XR.S XR.S XZ.K Za 25Z.K Za 25Z.K Za 25Z.K Za 25Z.K Za 25w
4.07SKKR.S XR.S XR.S XR.S XZ.K Za 25Z.K Za 25Z.K Za 25Z.K Za 25Z.K Za 25w
5.07SKKR.S XR.S XR.S XR.S XJ.HO ZA 123M.K XJ.P Zaw
6.07SKKR.S XR.S XR.S XR.S XJ.HO ZA 123M.K XJ.P Zaw
7.07SKKR.S XR.S XR.S XR.S XJ.HO ZA 123M.K XJ.P Zaw
8.07SKKH.M Za50w
9.07SKKJ.K Za25J.K Za 25
J.K 50H.M Zaw
10.07SKKJ.K ZaJ.K ZaJ.K ZaH.M Zaw
11.07SKKT.W 60T.W ZaH.M Zaw
12.07SKKT.W ZT.W ZaS.KK.ZaK.G 30M.K XJ.P Zaw
13.07SKKT.W ZaT.W ZAS.KK ZaK.G ZaM.K XJ.P ZaK.B Zaw
14.07SKKS.KK ZaS,KK ZaS.KK ZaK.G ZaM.K XJ.P ZaK.B ZaW
15.07SKKG.SL Za 75K.B ZaW
16.07SKKG.SL Za K.B ZaW
17.07SKKW.K ZaW.K ZaW.K ZaW.K ZaG.SL Za K.B Zaw
18.07SKKW.K ZaW.K ZaW.K ZaW.K ZaG.SL Za K.B Zaw
19.07SKKM.G.M ZaM.G.M ZaM.G.M ZaK.S ZaK.S ZaM.K XG,BA 60J.P ZaK.B Zaw
20.07SKKM.G.M ZaM.G.M ZaM.G.M ZaK.S ZaK.S ZaM.K XG,BA ZaJ.P Zaw
21.07SKKM.G.M ZaM.G.M ZaM.G.M ZaK.S ZaK.S ZaM.K XG,BA ZaJ.P Zaw
22.07SKKP.SZ ZA 150P.SZ ZAP.SZ ZAw
23.07SKKBrak możliwości rezerwacjiP.SZ ZAP.SZ ZAP.SZ ZAw
24.07SKKBrak możliwości rezerwacjiBrak możliwości rezerwacjiBrak możliwości rezerwacjiP.SZ ZAP.SZ ZAP.SZ ZAw
25.07SKKBrak możliwości rezerwacjiA.Z ZaA.Z ZaP.SZ ZAP.SZ ZAP.SZ ZAS.K.KS.K.KS.K.Kw
26.07SKKR.S ZaR.S ZaR.S ZaR.S ZaA.Z ZaA.Z ZaM.K ZaJ.P ZaG.KO ZaS.K.KS.K.KS.K.Kw
27.07SKKR.S ZaR.S ZaR.S ZaR.S ZaA.Z ZaA.Z ZaM.K ZaJ.P ZaG.KO ZaS.K.KS.K.KS.K.Kw
28.07SKKR.S ZaR.S ZaR.S ZaR.S ZaA.Z ZaA.Z ZaM.K ZaJ.P ZaG.KO ZaS.K.KS.K.KS.K.Kw
29.07SKKw
30.07SKKG.D Xw
31.07SKKG.D.Xw

„x”-OZNACZA REZERWACJE
 

Sierpień
 
Cofnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *