KARPIOWY TURNIEJ MIAST 2018

Witam.
W dniach 14-17.06 2018 organizujemy „Karpiowy Turniej Miast” na łowisku Stary Sącz. Wpisowe 100 zł od pary z przeznaczeniem na puchar.
Planujemy by wystartowały po 3 drużyny z jednego miasta.
MIASTA TO:
RZESZÓW
ŁAŃCUT
JASŁO
GORLICE
MIELEC
STARY SĄCZ
Tel. do organizatora 602-762-512

NUMER KONTA :  31 1140 2004 0000 3402 3151 3292

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem zawodów.
 2. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę).
 3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb.
 4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych  itp.
 5. Sondowanie łowiska, nęcenie  dozwolone z środków pływających,(wymagane kapoki )  tylko w obrębie własnego stanowiska.
 6. Ryby należy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
 7. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE – rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp, amur, tołpyga o wadze 2 kg i więcej.
 8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu …………………..który  je waży swoją wagą. Przy czym w godzinach 24:00 – 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amura którego należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę .Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
 9. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody, rany po haku lub inne prosimy zapuścić środkiem odkażającym. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania  w czasie trwania zawodów i  wyrażają  tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronie www i w innych mediach.
 10. Jeśli dwie drużyny osiągną w klasyfikacji końcowej tą samą wagę złowionych ryb, o wyższym miejscu decyduje większa liczba sztuk.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów, ustawiania samochodów w obrębie swojego stanowiska.
 12. Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość drużyny lub zawodnika, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej  dyskwalifikacji.
 13. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami lub zawodnikami, spór rozstrzyga wyłącznie sędzia. W razie nie satysfakcjonującego zdaniem drużyny werdyktu, ostateczne rozstrzygnięcie podejmie organizator.
 14. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
 16. Organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów
 17. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do złożenia podpisu w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów w innym razie nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
 19. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00.
 20. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
 21. Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.
 22. W przypadkach nieprzewidzianych organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk
 23. Oprócz tego regulaminu, każdy zawodnik – uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego na łowisku.
 24. .Zakaz pozostawienia śmieci .

HARMONOGRAM ZAWODÓW

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości.

– Dzień pierwszy (14.06.2018):
* przyjazd do godz. 12.00 .  – poczęstunek. Godzina 12.30  losowanie stanowisk. Godz. 14.00 rozpoczęcie zawodów

– Dzień drugi (15.06.2018)
Czas trwania zawodów

– Dzień trzeci (16.06.2018)

Czas trwania zawodów

Dzień czwarty (17.06.2018)
O godzinie 10.00 koniec zawodów. O godzinie 11.00  ogłoszenie wyników i rozdanie pucharów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *