Prologic Polska

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Czołówka #Inspire🔦

Karpie nigdy nie śpią, więc karpiarze powinni być zawsze przygotowani do akcji! Bądź gotowy na długie i pełne przygód noce z naszą lampką czołową 𝗜𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲 💯

✅ Sześć opcji świecenia, w tym w kolorze czerwonym

✅ 500 Lumens

✅ Wykorzystuje standardowe diody LED oraz reflektor z diodą typu COB

✅ Czujnik ruchu – włączenie i wyłączenie gestem machnięcia

✅ Możliwość ładowania przez port USB za pomocą dowolnego przewodu Micro-USB

✅ Czas ładowania: 3,5 godz.

#prologic#prologicfishing#inspire#headlight#carpfishing

VI Karpiowy Turniej Miast 2019 Extra-Carp Radymno

Główna nagroda za zwycięstwo w VI Karpiowym Turnieju Miast 2019 Extra-Carp Radymno dotarła i czeka na zwycięskie miasto.

Obraz może zawierać: w budynkuRegulamin Karpiowego Turnieju Miast 2019 Extra Carp Radymno 27-30.06.2019

• Zawody rozgrywane są w klasyfikacji drużynowej, na stanowiskach dwuosobowych, na żywej rybie i zgodnie z zasada No Kill ( trzy drużyny z każdego miasta walczą na wspólny wynik)
• Dozwolone jest pływanie pontonami ( wyłącznie w kamizelkach ratunkowych) oraz modelami zdalnie sterowanymi. Stosujemy się również do wewnętrznych wymogów i regulaminu łowiska, z którym każdy uczestnik turnieju musi zapoznać się indywidualnie.
• Premiowane miejsca to 1, oraz największa ryba zawodów.
• Ryby zaliczane do punktacji to : Karp i Amur o wadze minimum 4 kg
• Obowiazuje całkowity zakaz necenia orzechem tygrysim i surową kukurydzą (tylko gotowana)
• Obowiązuje zakaz używania żywych przynęt: (białe ,czerwone robaki itp.)
• Złowiona ryba o wadze 4kg lub wiecej może zostać wpisana do karty połowu, tylko po wcześniejszym zważeniu przez osobę, członka jednej z drużyn innego miasta niż łowca. 
• Osoba potwierdzająca zaistniały połów i ważenie ma obowiązek złożenia czytelnego podpisu w karcie połowu. 
• W przypadku połowu ryby o znacznie większych rozmiarach, która może aspirować do ryby zawodów Big Fish, procedura potwierdzająca połów jest podobna, tylko wymusza powołanie dwóch osób potwierdzających z różnych miast i ich czytelne podpisy. 
• Do czasu przybycia osób potwierdzających połów i wagę ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych, nie dłużej niż 1 godzinę (nie dotyczy amura), zrozumiała sugestia gospodarza łowiska, do której obowiązku startujący muszą się dostosować. 
• Po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu ryba ma być niezwłocznie wpuszczana do wody.
• Amurów nie przechowujemy !!! (ewentualnie max do czasu przybycia osoby potwierdzającej ważenie i połów, działamy szybko i ostrożnie) 
• Organizator po losowaniu nakłania do wymiany się swoimi numerami telefonów, z sąsiadującymi najbliżej drużynami z innych miast i ustalenie które osoby ewentualnie podejmą się ważenia i potwierdzania złowionych ryb. 
• Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę. Ryba nie podlegająca klasyfikacji musi być niezwłocznie i w sposób humanitarny wpuszczona do wody.
• Ryba zacięta tuż przed sygnałem końcowym zawodów, aby była zaliczona, musi zostać wyholowana w ciągu 15 minut po sygnale.
• Do podbierania i odhaczania ryb wymagana jest: Mata karpiowa oraz podbierak karpiowy lub podbierak o jak największym rozstawie ramion.
• Podczas podbierania i odhaczania ryby należy zachować szczególną ostrożność aby nie została ona pokaleczona.
• Hol musi odbywać się w obrębie swojego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów ,mogą oni (ale nie muszą) zgłosić protest do kapitana miasta Mielec, dalej zwanego sędzią głównym . W razie takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie uznana.
• Uczestników zawodów obowiązuje zachowanie czystości, ciszy i zakaz palenia ognisk oraz nadmiernego spożywania alkoholu.
• W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko , zestawy (wędki) muszą wyciągnąć z wody. W razie rezygnacji z łowienia jednego z zawodników, drugi członek drużyny może łowić jedynie na dwie wędki.
• Nie stosowanie się do regulaminu zawodów skutkować będzie wykluczeniem z zawodów
• Wpisowe – w całości przeznaczone na nagrody, wynajęcie łowiska.
• Wyżywienie we własnym zakresie, przewidziany poczęstunek na otwarcie zawodów
• Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska i zabrania ze sobą śmieci. Jeśli tego nie uczyni, może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
• Miasto Mielec jako organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania zawodów, jak również za uszkodzenia sprzętu uczestników czy ich kradzież.
• Wszelkie wątpliwości nie zawarte w regulaminie leżą w gestii organizatora czyli miasta Mielec, która deleguje swojego kapitana Krzysztof Piechota na sędziego głównego i to jego osoba ma wyłączne prawo do rozstrzygania ewentualnych spraw wynikających w czasie trwania zawodów.
• Udział w zawodach jest jednoznacznym potwierdzeniem zapoznania się z powyższym regulaminem, jego akcepatcją i dekralacją jego przestrzegania.
Program zawodów:
Czwartek 27.06.2019
12:00-13:00 Otwarcie biura zawodów,
poczęstunek i rejestracja drużyn
13:00-13:30 Otwarcie zawodów, losowanie stanowisk
13:30-14:00 Dojazd do stanowisk
14:00-17:00 Czynności przygotowawcze, rozbijanie namiotów, sondowanie, nęcenie
17:00 Rozpoczęcia łowienia

Niedziela 30.06.2019
11:00 Koniec zawodów 
12:00-12:30 Podsumowanie wyników
12:30-13:00 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD, ZAKOŃCZENIE ZAWODÓW

Obraz może zawierać: tabela i w budynku

VI Karpiowy Turniej Miast

VI Karpiowy Turniej Miast 2019 zostanie rozegrany w dniach 27-30 Czerwca, na łowisku Extra-Carp Radymno. Organizowanie tej zacnej imprezy, w tym roku przypadło grupie miłośników wędkarstwa karpiowego z Mielca i jego okolic. W zawodach weźmie udział 18 drużyn z sześciu miast, po trzy drużyny dwuosobowe z każdego z nich, które będą łowić na wspólny wynik. O końcowym wyniki decyduje suma kilogramów złowionych karpi i amurów nie mniejszych jak 4 kg. Dozwolone jest pływanie pontonami ( wyłącznie w kamizelkach ratunkowych) oraz modelami zdalnie sterowanymi. Stosujemy się również do wewnętrznych wymogów i regulaminu łowiska, z którym każdy uczestnik turnieju musi zapoznać się indywidualnie.

KARPIOWY TURNIEJ MIAST 2018

Witam.
W dniach 14-17.06 2018 organizujemy „Karpiowy Turniej Miast” na łowisku Stary Sącz. Wpisowe 100 zł od pary z przeznaczeniem na puchar.
Planujemy by wystartowały po 3 drużyny z jednego miasta.
MIASTA TO:
RZESZÓW
ŁAŃCUT
JASŁO
GORLICE
MIELEC
STARY SĄCZ
Tel. do organizatora 602-762-512

NUMER KONTA :  31 1140 2004 0000 3402 3151 3292

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem zawodów.
 2. Każdy z uczestników może łowić na 2 wędki (max 4 wędki + 2 markery na jedną drużynę).
 3. Organizator wymaga od uczestników posiadania maty do odhaczania ryb, dużego podbieraka karpiowego, odpowiedniej ilości worków do przechowywania złowionych okazów oraz środków odkażających dla ryb.
 4. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe (metoda włosowa). Zakazuje się stosowania przynęt zwierzęcych w postaci robaków, zwierząt wodnych  itp.
 5. Sondowanie łowiska, nęcenie  dozwolone z środków pływających,(wymagane kapoki )  tylko w obrębie własnego stanowiska.
 6. Ryby należy holować w obrębie własnego stanowiska. Jeśli holowana ryba wplącze się w żyłki innej drużyny i ta drużyna zgłosi protest do sędziego (ale nie musi) – wówczas ryba ta zostaje nie zaliczona do punktacji.
 7. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE – rybami zaliczanym do klasyfikacji punktowej są: karp, amur, tołpyga o wadze 2 kg i więcej.
 8. Ryby podlegające klasyfikacji należy zgłosić sędziemu …………………..który  je waży swoją wagą. Przy czym w godzinach 24:00 – 07:00 ryb nie ważymy, (przechowujemy je w workach do rana), za wyjątkiem amura którego należy zgłaszać do ważenia bez względu na porę .Ryby niepodlegające klasyfikacji muszą być bezzwłocznie wypuszczone do wody.
 9. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w workach karpiowych wg zasady 1 ryba – 1 worek. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego i ewentualnym sfotografowaniu wracają do wody, rany po haku lub inne prosimy zapuścić środkiem odkażającym. Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im, oraz rybom, zdjęć i filmowania  w czasie trwania zawodów i  wyrażają  tym samym zgodę na umieszczenie ich wizerunku na stronie www i w innych mediach.
 10. Jeśli dwie drużyny osiągną w klasyfikacji końcowej tą samą wagę złowionych ryb, o wyższym miejscu decyduje większa liczba sztuk.
 11. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów, ustawiania samochodów w obrębie swojego stanowiska.
 12. Jeśli zajdą okoliczności lub podejrzenie o nieuczciwość drużyny lub zawodnika, organizator ma prawo do przeszukania całego sprzętu łącznie z pojazdami i ewentualnej  dyskwalifikacji.
 13. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami lub zawodnikami, spór rozstrzyga wyłącznie sędzia. W razie nie satysfakcjonującego zdaniem drużyny werdyktu, ostateczne rozstrzygnięcie podejmie organizator.
 14. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może przerwać zawody, wówczas o zajętych miejscach decydować będą wyniki z chwili przerwania zawodów.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników.
 16. Organizator zawodów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek wypadek powstały podczas trwania zawodów
 17. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do złożenia podpisu w charakterze akceptacji zawartych w nim przepisów w innym razie nie będą dopuszczeni do uczestnictwa w zawodach
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.
 19. W czasie trwania zawodów obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 06:00.
 20. W przypadku nie przestrzegania regulaminu organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodników.
 21. Losowanie stanowisk – organizator przewiduje możliwość wyciągnięcia tylko jednego losu z numerem stanowiska.
 22. W przypadkach nieprzewidzianych organizator zastrzega sobie możliwość korekty lokalizacji części stanowisk
 23. Oprócz tego regulaminu, każdy zawodnik – uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu obowiązującego na łowisku.
 24. .Zakaz pozostawienia śmieci .

HARMONOGRAM ZAWODÓW

Każdy z uczestników przed losowaniem stanowisk musi zgłosić się do biura zawodów w celu rejestracji i potwierdzenia tożsamości.

– Dzień pierwszy (14.06.2018):
* przyjazd do godz. 12.00 .  – poczęstunek. Godzina 12.30  losowanie stanowisk. Godz. 14.00 rozpoczęcie zawodów

– Dzień drugi (15.06.2018)
Czas trwania zawodów

– Dzień trzeci (16.06.2018)

Czas trwania zawodów

Dzień czwarty (17.06.2018)
O godzinie 10.00 koniec zawodów. O godzinie 11.00  ogłoszenie wyników i rozdanie pucharów

Karpiowy Turniej Miast ZGODA 21-23.07.2017

Karpiowy Turniej Miast już za nami. Wygrywa Rzeszów.

Dobiegła końca kolejna edycja karpiowego turnieju miast rozegranego na zbiorniku Zgoda. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, darczyńcom oraz właścicielom łowiska. Szczególne podziękowania należą się sędziemu głównemu Florianowi Mazurowi  Florian Mazur za czuwanie na swoim stanowisku, niezmiennie przez dwie doby.

Ogółem zostało złowionych 12 ryb o łącznej masie 101 kg.

A oto dokładne wyniki:

1. Rzeszów – 59,801 kg
2. Łańcut – 24,550 kg
3. Stary Sącz – 15,501 kg
4. Mielec i Gorlice – Bez ryby

Największą rybę zawodów złowił Łukasz Burda (Łańcut) – karp 12,300 kg.

Kolejna edycja karpiowego turnieju miast najprawdopodobniej rozegra się na łowisku w Starym Sączu. Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, bez których rozegranie tych zawodów byłoby znacznie trudniejsze i mniej atrakcyjne!

Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.
Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.
Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.
Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.

Karpiowy Turniej Miast 2017

Zdjęcie użytkownika Wild Carp Łańcut.

 

Karpiowy Turniej Miast 2017 rozegra się w dniach 21-23 Lipiec i jest to już czwarta edycja tych zawodów. W tym roku organizuje ją klub Karpiowy z Łańcuta a miejscem rozegrania zawodów jest łowisko Zgoda/k Jarosławia. W zawodach bierze udział pięć miast. Po trzy drużyny dwuosobowe z jednego miasta, które łowią na wspólny wynik. O końcowym wyniki decyduje suma kilogramów złowionych karpi i amurów nie mniejszych jak 3 kg. Dozwolone jest pływanie pontonami ( wyłącznie w kamizelkach ratunkowych) oraz modelami zdalnie sterowanymi. Stosujemy się również do wewnętrznych wymogów i regulaminu łowiska, z którym każdy uczestnik turnieju musi zapoznać się indywidualnie.
Szczegółowy Regulamin Karpiowego Turnieju Miast 2017
Zawody organizowane są dla Teamów z województwa Podkarpackiego i ościennych województw( lecz nie wyłącznie) w celu pogłębiania wzajemnych relacji i doświadczeń.
• Zawody rozgrywane sa w klasyfikacji drużynowej, na stanowiskach dwuosobowych, na żywej rybie i zgodnie z zasada No Kill ( trzy drużyny z jednego miasta)
• Premiowane miejsca to 1, oraz największa ryba zawodów.
• Ryby zaliczane do punktacji to : Karp i Amur o wadze minimum 3 kg
• Obowiązuje zakaz używania żywych przynęt: (białe ,czerwone robaki itp.)
• Złowiona ryba jest zgłaszana sędziemu. Do czasu przybycia sędziego ryby należy przechowywać w wodzie w workach karpiowych. Sędzia waży rybę i wpisuje ją do karty połowów. Na karcie składają swój podpis sędzia i zawodnik, który złowił rybę. Po zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu ryba jest niezwłocznie wpuszczana do wody.
• Jedynie zawodnicy mogą holować i podbierać rybę. Ryba nie podlegająca klasyfikacji musi być niezwłocznie i w sposób humanitarny wpuszczona do wody.
• Ryba zacięta tuż przed sygnałem końcowym zawodów, aby była zaliczona, musi zostać wyholowana w ciągu 15 minut po sygnale.
• Do podbierania i odhaczania ryb wymagana jest: Mata karpiowa oraz podbierak karpiowy lub podbierak o jak największym rozstawie ramion.
• Podczas podbierania i odhaczania ryby należy zachować szczególną ostrożność aby nie została ona pokaleczona.
• Hol musi odbywać się w obrębie swojego stanowiska. Jeżeli ryba wpłynie na łowisko sąsiedniej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów ,mogą oni (ale nie muszą) zgłosić protest do sędziego. W razie takiego protestu, złowiona ryba nie zostanie uznana.
• Uczestników zawodów obowiązuje zachowanie czystości, ciszy i zakaz palenia ognisk oraz nadmiernego spożywania alkoholu.
• W czasie trwania zawodów na stanowisku musi być cały czas co najmniej jeden zawodnik. Jeżeli dwaj zawodnicy na jakiś czas będą chcieli opuścić stanowisko , zestawy (wędki) muszą wyciągnąć z wody. W razie rezygnacji z łowienia jednego z zawodników, drugi członek drużyny może łowić jedynie na dwie wędki.
• Nie stosowanie się do regulaminu zawodów skutkować będzie wykluczeniem z zawodów
• Wpisowe – w całości przeznaczone na nagrody, wynajęcie łowiska.
• Wyżywienie we własnym zakresie.
• Liczba miejsc ograniczona do 15 drużyn
• Amurów nie przechowujemy! Po natychmiastowym zważeniu i ewentualnym sfotografowaniu wypuszczamy do wody
• Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania stanowiska i zabrania ze sobą śmieci. Jeśli tego nie uczyni, może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników, nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
• Wpłaty wpisowego na konto, przyjmujemy do dnia 15.06.2017 r.
Wszelkie wątpliwości nie zawarte w regulaminie leżą w gesti organizatora, czyli klubu karpiowego Wild Carp Łańcut i to organizator ma wyłączne prawo do rozstrzygania ewentualnych spraw wynikających w czasie trwania zawodów.